De Koepelkerk in Sappemeer is na de recente restauratie samen met het Cultuurhuis en als onderdeel van het Museaal Centrum weer uitdagend klaar voor velerlei activiteiten.

STEUN DE STICHTING

Stichting De Koepelkerk Sappemeer kan niet zonder mensen die de stichting én de Koepelkerk een warm hart toedragen.

Onder het motto "Wij houden de Koepelkerk levend!” wordt U van harte uitgenodigd om u aan te melden als donateur van Stichting De Koepelkerk.

Met een bedrag naar keuze van € 10,= / € 15,= of € 20,= ondersteunt u Stichting De Koepelkerk en draagt u bij aan de zorg voor en het behoud van onze unieke veenkoloniale preekkerk.

Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten vragen wij u om bij uw aanmelding uw post- en E-mailadres te vermelden.

Voor meer informatie of uw aanmelding als donateur van

Stichting De Koepelkerk is dit ons adres:

Stichting De Koepelkerk Sappemeer
Noorderstraat 151
9611 AD Sappemeer
Telefoon: 0598-857000
E-mail: info@museaalcentrum.nl


Schenkingen en legaten zijn natuurlijk zeer welkom. Desgewenst kan uw notaris of financieel adviseur u hierover volledig informeren.
Stichting De Koepelkerk Sappemeer | Noorderstraat 151 | 9611 AD Sappemeer | T 0598 857000 | E info@museaalcentrum.nl